Δελτία τύπου - TREC Δελτία τύπου - STP
Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος SMART+ στην Κοζάνη (Εφημερίδα "Πτολεμαίος", 18/05/2011)

(αρχείο 190 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Ιούνιος 2011
(αρχείο 155 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Ιούνιος 2011
(αρχείο 180 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Σεπτέμβριος 2011
(αρχείο 160 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Οκτώβριος 2011
(αρχείο 172 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC/STP - Οκτώβριος 2011
(αρχείο 207 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Απρίλιος 2012
(αρχείο 180 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Μάϊος 2012
(αρχείο 277 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Μάιος 2012
(αρχείο 554 ΚΒ)
Ενημερωτικό δελτίο SMART+ (Απρίλιος 2012)

(αρχείο 257 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Ιούνιος 2012
(αρχείο 326 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Ιούνιος 2012
(αρχείο 188 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Οκτώβριος 2012
(αρχείο 569 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Σεπτέμβριος 2012
(αρχείο 227 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Νοέμβριος 2012
(αρχείο 936 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Νοέμβριος 2012
(αρχείο 216 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Νοέμβριος-2 2012
(αρχείο 135 ΚΒ)
Newsletter 1
(αρχείο 337 ΚΒ)
Newsletter 1
(αρχείο 1059 ΚΒ)
Newsletter 2
(αρχείο 328 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου STP - Απρίλιος 2013
(αρχείο 535 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου TREC - Μάρτιος 2013
(αρχείο 235 ΚΒ)
Ενημερωτικό Δελτίο STP
(αρχείο 575 ΚΒ)

Newsletter 2
(αρχείο 1064 ΚΒ)