Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοενέργειας
(φυλλάδιο έργου)
(αρχείο 250 ΚΒ)
Sustainable bioenergy chains in rural areas
(project brochure)
(αρχείο 1.595 ΚΒ)
Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην ημερίδα
«Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 472 ΚΒ)
Σεμινάριο Βιοενέργειας στα πλαίσια της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 320 ΚΒ)