Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοενέργειας
(ενημερωτικό δελτίο)
(αρχείο 250 ΚΒ)
Sustainable bioenergy chains in rural areas
(project brochure)
(αρχείο 1.595 ΚΒ)
Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην ημερίδα
«Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 472 ΚΒ)
SecureChain
(φυλλάδιο έργου)
(αρχείο 320 ΚΒ)
Σεμινάριο Βιοενέργειας στα πλαίσια της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 320 ΚΒ)
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την πιστοποίηση βιομάζας στην Καστοριά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 230 ΚΒ)
Ανοιχτή συζήτηση για Τηλεθερμάνσεις στο Δήμο Γρεβενών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 240 ΚΒ)
Τελικό συνέδριο του έργου SecureChain
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 230 ΚΒ)