Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες βιοενέργειας
(φυλλάδιο έργου)
(αρχείο 250 ΚΒ)
Sustainable bioenergy chains in rural areas
(project brochure)
(αρχείο 1.595 ΚΒ)
Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην ημερίδα
«Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(αρχείο 472 ΚΒ)