Δελτίο Τύπου
Διοργάνωση 5ης συνάντησης στα πλαίσια του έργου Coal2Gas, 20 – 21/10/2016

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Coal2Gas» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), στις 20 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα.

Στην 5η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Coal2Gas», συμμετείχανε εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, (ISPE, DMT, GIG, MCE, TNO, CEO, CERTH). Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία αεριοποίησης του λιγνίτη, την χρησιμότητα και αξιοποίηση του παραγόμενου αερίου, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών του ερευνητικού έργου.

Την επόμενη ημέρα στις 21/10/2016 διοργανώθηκε, επίσκεψη στο λιγνιτικό κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο χώρο εξόρυξης του λιγνίτη αλλά και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ).

 

Φωτογραφικό υλικό της συνάντησης

 

 
Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Θεματικού Περιεχομένου στο πλαίσιο επικείμενης πρόσκλησης, αναφορικά με τον τομέα: "Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη"

 

Άνοιξε η διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Θεματικού Περιεχομένου στο πλαίσιο επικείμενης πρόσκλησης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020» αναφορικά με τον τομέα:“Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

Επισημαίνεται ότι οι προτεραιότητες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Τα κείμενα με την προτεραιοποίηση θεματικού περιεχομένου για την εν λόγω πρόσκληση θα τα βρείτε στην παρακάτω θέση στο διαδίκτυο: “Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Παρακαλούμε για σχόλια και προτάσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Δρ. Αντώνιος Γυπάκης

Επίσης πληροφορίες σχετικά με την Συνάντηση της ολομέλειας (πλατφόρμας) του τομέα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2016, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 
3rd Reneseng Project Workshop

 

In the frame of the project entitled «The Renewable Systems Engineering grant (RENESENG)» (FP7-PEOPLE-2013-ITN, 607415), CERTH and NTUA organize the 3rd Reneseng Project Workshop on 5th -10th June 2016, in Athens, Greece. All courses will take place at the NTUA, the Zografou Campus. For more information please visit the site.

Reneseng Training School project
(file 3.085 ΚΒ)

 

 
Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση συνάντησης για τον ξηρό λιγνίτη στη Δ. Μακεδονία στις 03/03/2016

 

Η παραγωγή ξηρού λιγνίτη χαρακτηρίζεται ως μια διεργασία ενεργειακής αναβάθμισης ενός γηγενούς ορυκτού καυσίμου, η οποία το καθιστά δυνατό να ανταγωνιστεί άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως καύσιμο είτε στην ηλεκτροπαραγωγή (για βελτίωση του βαθμού απόδοσης λιγνιτικών μονάδων, ως καύσιμο έναυσης ή υποστήριξης σε χαμηλά φορτία), είτε για την παραγωγή / συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε μικρότερες μονάδες και δίκτυα τηλεθερμάνσεων είτε σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις (π.χ. στη βιομηχανία τσιμέντου ή σιδηρονικελίου). Η παραγωγή ξηρού λιγνίτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιοχές όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι έντονα συνδεδεμένες με τον λιγνιτικό τομέα.

Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “DRYLIG - Competitive pre-drying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilization”, το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου και με τη συνδιοργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε., ενημερωτική συνάντηση με θέμα τη διεθνή εμπειρία στις τεχνολογίες παραγωγής και αξιοποίησης ξηρού λιγνίτη.

Η συνάντηση απευθυνόταν σε τεχνικούς, επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες της χρήσης ξηρού λιγνίτη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είχε αθρόα προσέλευση, με πάνω από 40 συμμετέχοντες από το ΕΚΕΤΑ, τη ΔΕΗ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ καθώς και τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς από την Ευρώπη στα πλαίσια του έργου DRYLIG.

Τη συνάντηση άνοιξε ο κ. Ιωάννης Νικολαΐδης, Υποτομεάρχης Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με μια σύντομη παρουσίαση του λιγνιτικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία και του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Εν συνεχεία, ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης του ΕΚΕΤΑ παρουσίασε συνοπτικά τους σκοπούς του έργου DRYLIG, τις κύριες ενότητες εργασίας αυτού καθώς και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η παραγωγή και χρήση ξηρού λιγνίτη ως καύσιμου στις τηλεθερμάνσεις, σε συνδυασμό με τις δυνητικές χρήσεις από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Ο Δρ. Μιχάλης Αγρανιώτης, εκ μέρους της Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, παρουσίασε την εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή μονάδων εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης ξηρού λιγνίτη, ενώ αντίστοιχη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και εκ μέρους της General Electric (πρώην Alstom Boiler Deutschland).

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα από τους συμμετέχοντες φορείς, όπως η σημασία της ποιότητας του λιγνίτη στην παραγωγή του τελικού, ξηρού προϊόντος και η σημασία της αξιοποίησής του στις λιγνιτικές μονάδες, η επίδραση της σταδιακής απόσυρσης μέρους των λιγνιτικών μονάδων στη λειτουργία των τοπικών τηλεθερμάνσεων και των μελλοντικών προοπτικών τροφοδοσίας αυτών, στη δυσκολία εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης νέων έργων και στο κόστος της μεγαβατώρας από ξηρό λιγνίτη. Βασική προσδοκία είναι ότι η συνάντηση αυτή, που αποτέλεσε την πρώτη φορά στην οποία συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής για τα θέματα ξηρού λιγνίτη, θα αποτελέσει έναυσμα για ολοκληρωμένη διερεύνηση των σχετικών δυνατοτήτων από τους τοπικούς φορείς.

Το έργο DRYLIG υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Research Fund for Coal and Steel (Αριθμός Συμβολαίου: RFCR-CT-2014-00009). Εκτός της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΕΚΕΤΑ, στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικοί και μελετητικοί φορείς από χώρες με σημαντική λιγνιτική παραγωγή (University of Stuttgart – Institute of Combustion and Power Plant Technology / Γερμανία, Wroclaw University of Technology / Πολωνία, Institutul de Studii si Proiectari Energetice / Ρουμανία, Monash University / Αυστραλία), καθώς και οι δυο κύριες κατασκευάστριες εταιρίες λιγνιτικών σταθμών, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe και General Electric (πρώην Alstom Boiler Deutschland), αμφότερες με έδρα τη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.drylig.eu

 

 
Διάκριση Ερευνητών του ΕΚΕΤΑ στον παγκόσμιο διαγωνισμό ANSYS Hall of Fame 2016 Competition με το βραβείο Best in Show: Academic

 

Ερευνητές από το City University of London (CUL) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), βραβεύθηκαν στο παγκόσμιο διαγωνισμό ANSYS Hall of Fame 2016 Competition με το βραβείο Best in Show: Academic (Hall of Fame Competition 2016). Η βραβευμένη εργασία αφορά στην αριθμητική προσομοίωση της κρούσης σταγόνων καυσίμων (υδρογονανθράκων) υψηλής ανθρακικής αλυσίδας σε σφαιρικά καταλυτικά σωματίδια εντός περιβάλλοντος αντιδραστήρων ρευστής καταλυτικής πυρόλυσης και τη μετατροπή αυτών σε οργανικές ενώσεις μικρότερης αλυσίδας. Εξετάστηκαν σημαντικές παράμετροι της διεργασίας, όπως η θερμοκρασία, το μέγεθος του στερεού σωματιδίου του καταλύτη και η αρχική ταχύτητα κρούσης τόσο στη ποσότητα των παραγόμενων ενώσεων όσο και τη σύσταση αυτών. Τα αριθμητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των σταγονιδίων καυσίμου και των θερμών καταλυτών όταν αυτά είναι ισομεγέθη βελτιώνει σημαντικά το ποσοστό μετατροπής, ευνοώντας την παραγωγή του επιθυμητού παραγόμενου προϊόντος, ενώ περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα αδρανοποίησης του καταλύτη. Το μοντέλο είναι ικανό να προσομοιώνει οποιεσδήποτε συνθήκες αλληλεπίδρασης καυσίμου-καταλύτη και να εξετάζει πώς αυτές επιδρούν στην παραγωγή ενώσεων χαμηλότερης ανθρακικής αλυσίδας.

H μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα εργαλείων της ANSYS, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη πλήθους επιμέρους μοντέλων από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Η ANSYS αποτελεί την ισχυρότερη εταιρία στο χώρο του Computer Aided Engineering (CAE) και η SimTec την αντιπρόσωπο της ANSYS στη ΝΑ Ευρώπη. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και υπό την εποπτεία της στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Marie Curie Fellowship (FP7-PEOPLE-2012-IEF) με τίτλο «Droplet Impingement on Non-flat Surfaces» και αριθμό 329500. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα CORDIS EUROPA.

Βραβείο Best in Show : Academic
(file 316 ΚΒ)

 

Researchers from the City University of London (CUL) and the Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), were awarded in the world competition ANSYS Hall of Fame 2016 with the Best Award in Show: Academic (Hall of Fame Competition 2016). The winning study deals with the numerical simulation of high carbon chain hydrocarbons fuel droplets impacting onto spherical catalyst particles in the ambient environment of fluid catalytic cracking reactors (FCCs) thus converting into organic compounds of lower carbon chain. The influence of important process parameters as such of temperature, particle size of the solid catalyst and the initial impact velocity on both the quantity of the compounds and their composition were examined by numerical means. The numerical results depict that the impact between fuel droplets and hot catalyst of the same size promotes significantly the conversion rate, allowing for higher yield production, while significantly reduces the probability of catalyst deactivation. The developed model is capable of simulating any fuel-catalyst interaction conditions and can examine how these affect the production of lower carbon chain compounds.

The study was performed using the ANSYS tools platform, with the simultaneous development and appliance of individual house-built models by the research team. The ANSYS is the strongest company in the field of Computer Aided Engineering (CAE) and SimTec the representative of ANSYS in SE Europe. The researchers at CUL and CERTH would like to thank the European Commission for funding this work, by the Marie Curie Fellowship (FP7-PEOPLE-2012-IEF), GA No 329500 entitled as “Non Flat Impingement”. More details can be tracked in CORDIS EUROPA.

Award Best in Show : Academic
(file 316 ΚΒ)

 

 
Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Αξιολόγηση και Χρήση βιομάζας"

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση και Χρήση βιομάζας» η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου “GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας”.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ των Γρεβενών (2ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης, τηλ. 24620 85600) στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 10:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας την πρόσκληση & ατζέντα από εδώ.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: "Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας"

 
Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Αξιολόγηση και Χρήση βιομάζας"

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση και Χρήση βιομάζας» η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου GABE της διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία». Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ΦΑΙΔΩΝ της Φλώρινας (Βίγλας 1 & Βαρνούντος, τηλ. 23850 44800) στις 2 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 10:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας την πρόσκληση & ατζέντα από εδώ.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: "Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας"

 
Δελτίο Τύπου : "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ"

 

Το ΕΚΕΤΑ ήταν επιστημονικός εταίρος του συνεδρίου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, που διοργανώθηκε τις προάλλες από την επιχειρηματική Πρωτοβουλία Α – Εnergy σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) , την Κεντρική ΄Ενωση Δήμων Ελλάδος -ΚΕΔΕ, τις συμμετέχουσες Περιφέρειες, δεκάδες δήμους, επιχειρήσεις, επενδυτές και επιστημονικούς φορείς, και ασφαλώς τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομίας. Δέκατο-έκτο στη σειρά του συστηματικού αναπτυξιακών φόρουμ της Α-Εnergy, κατέγραψε σημαντικές ειδήσεις, ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, παρουσιάσεις πρωτοποριακών έργων και τεχνολογιών, και , με τις επισημάνσεις 40 διακεκριμένων ομιλητών και 650 συνέδρων , ανέδειξε τις πολύ σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Ειδικότερα στα πλαίσια των εισαγωγικών ομιλιών του συνεδρίου καταγράφηκαν τα εξής:

Σε ολοκλήρωση με διαδικασίες εξπρές της επανεξέτασης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ ( Σύμπραξη Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα), προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα ώριμα έργα, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. «Βιαζόμαστε, περισσότερο από ότι φαντάζεστε, περισσότερο ακόμα και από τους ιδιώτες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρώνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για αν υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης ώριμων έργων λόγω της επανεξέτασης ορισμένων κριτηρίων και ενόψει των επικείμενων (εντός του Ιανουαρίου) σχετικών αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής για τα μεγάλα έργα. Ταυτόχρονα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, διευκρίνισε, ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε οι συναρμόδιοι υπουργοί έχουν εμμονή με το εάν η διαχείριση θα γίνεται μέσω του Ιδιωτικού, του Δημόσιου Τομέα ή μέσω μίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αρκεί ο σχεδιασμός της επένδυσης να εναρμονίζεται με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον ΠΕΣΔΑ και να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το κόστος της επένδυσης, η διάρκεια της απόσβεσης, η εγγυημένη ποσότητα των αποβλήτων , η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των σκουπιδιών και εν τέλει η αξιοποίηση του υπολείμματος. Σε σχέση με τις προϋποθέσεις αυτές, ο κ. Τσιρώνης προσέθεσε, ότι είναι εύλογο να υπάρχει εγγυημένη ποσότητα στις συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου να πληρούνται τα τραπεζικά κριτήρια για να χρηματοδοτούν οι τράπεζες τα έργα. Υπάρχει ωστόσο, προβληματισμός, σχετικά με τη χρονική διάρκεια των 28 ετών που προβλέπεται για τα περισσότερα έργα ΣΔΙΤ.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

 
"Πρόσκληση σε Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης Αειφορίας Βιομάζας"

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πιστοποίηση για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας» η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου GABE της διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ των Γρεβενών (2ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης, τηλ. 24620 85600) στις 20 Ιανουαρίου 2016, ώρα 10:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη πρόσκληση.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας

 
Forum :"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ"

 

Το ΕΚΕΤΑ-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι επιστημονικός εταίρος του επίκαιρου περιβαλλοντικού- χρηματοδοτικού φόρουμ με θέμα: « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», που πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton.

Το φόρουμ, διοργανώνεται από την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την επενδυτική έκδοση Α-Energy Ιnvestments με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδος, Περιφερειών, των συναρμόδιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και επιστημονικών φορέων με στόχο να αναδείξει τα μέσα υλοποίησης αλλά τους τρόπους χρηματοδότησης των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων και ασφαλώς τις καλές πρακτικές.

Απαντήσεις στα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση απορριμμάτων, τις υπάρχουσες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες μετατροπής τους σε αναπτυξιακή ευκαιρία, αναμένεται να δώσουν ο κ. Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ο κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι θα χαιρετήσουν την έναρξη των εργασιών του φόρουμ.

Στη συνέχεια θα βρείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα και ένα δελτίο τύπου σχετικό με το φόρουμ.

Πρόσκληση
(Αρχείο 695 ΚΒ)
Πρόγραμμα
(Αρχείο 310 ΚΒ)
Δελτίο Τύπου
(Αρχείο 305 ΚΒ)