Ημερίδα :"Σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αρχιπελάγους"

 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και όλοι οι εταίροι του Archipelago - LNG www.archipelago-lng.eu (που χρηματοδοτείται κατά 50% απο την Ευρώπη και το πρόγραμμα TEN-T DG-MOVE) σας προσκαλεί σε Ημερίδα με τίτλο: «Σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αρχιπελάγους», υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, που διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2015, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο κτίριο της Οδού Νίκης 4, 1ος όροφος, στο Σύνταγμα.

Στη συνέχεια θα βρείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και μία σύντομη περιγραφή του προγράμματος.

Πρόσκληση
(Αρχείο 120 ΚΒ)
Πρόγραμμα
(Αρχείο 430 ΚΒ)
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
(Αρχείο 670 ΚΒ)

 

 
"Συνδιοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου Global Conference on Global Warming 2015 (GCGW-15)"

 

Το ΙΔΕΠ συνδιοργάνωσε το διεθνές Συνέδριο Global Conference on Global Warming 2015 (GCGW-15)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου με τίτλο Global Conference on Global Warming – GCGW 2015, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 24 – 27 Μαΐου 2015 από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών.

Η εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, παρόντων επιφανών εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 75 παρουσιάσεις και εννέα βασικές ομιλίες σε τρεις ημέρες ενώ διαδραματίζονταν δύο παράλληλες συνεδρίες που συνολικά παρακολούθησαν 150 σύνεδροι από 37 χώρες του κόσμου. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Έκθεση Πόστερ, όπου παρουσιάστηκαν 36 εργασίες ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Με επιτυχία επίσης στέφθηκε και η παράλληλη διοργάνωση Ημερίδας με επίκεντρο τη Βιοοικονομία και την Βιομηχανική Συμβίωση (Bioeconomy and Industrial symbiosis).

Ο στόχος του διαθεματικού Συνεδρίου καλύφθηκε πλήρως παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες και ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και την παρουσίαση νέων εξελίξεων στους τομείς: Γενικών θεμάτων Κλιματικής Αλλαγής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έμφαση στην Ηλιακή Ενέργεια και τη Βιοενέργεια, Βιοκαυσίμων, Βιώσιμης Κινητικότητας, Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών, Τεχνολογιών Δέσμευσης, Αποθήκευσης και Επαναχρησιμοποίησης Διοξειδίου του Άνθρακα, Αποτελεσματικότερης Αξιοποίησης Ορυκτών Καυσίμων και Επεξεργασία Υδάτων και Αποβλήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο: www.gcgw.org

 

Φωτογραφικό υλικό συνεδρίου

 

 
"Εισαγωγική ενημέρωση για την τεχνολογία της ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας"

 

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ έχει μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία της αεριοποίησης έχοντας αναπτύξει τεχνογνωσία, δυνατότητα μετρήσεων, σχεδιασμού και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων και επιμέρους υποσυστημάτων αεριοποίησης βιομάζας. Επιπλέον διαθέτει διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο ανάλυσης στερεών καυσίμων και μεγάλες πιλοτικές μονάδες αεριοποίησης όπου δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες κυρίως στο τομέα του καθαρισμού του αερίου και στη απρόσκοπτη λειτουργία των αεριοποιητών.

To κείμενο που ακολουθεί σκοπό έχει να ενημερώσει γενικά για την τεχνολογία της ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας καθώς η τεχνολογία αυτή έχει βρει μεγάλο ενδιαφέρον με αιτήσεις για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα.

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας
(file 375 ΚΒ)

 

 
"Προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις – ένα κοινό όραμα για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα",
10 Ιουνίου 2015

Στα πλαίσια του έργου R&Dialogue, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στις 9:30 π.μ., το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις – ένα κοινό όραμα για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα".

Το έργο R&Dialogue (www.rndialogue.eu) αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου ερευνητικών ομάδων, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 10 χώρες της Ευρώπης.

Στη συνέχεια θα βρείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής για την ημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη στη διεύθυνση gemeni@certh.gr

Πρόσκληση
(file 160 ΚΒ)
Πρόγραμμα
(file 210 ΚΒ)
Αίτηση
(file 25 ΚΒ)

 

 
"Bioeconomy & Industrial symbiosis: concepts for promoting sustainable growth and development",
26 Μay 2015

The Centre for Research and Technology Hellas, with the cooperation of AKARPORT S.A., is organizing a conference entitled: “Bioeconomy & Industrial symbiosis: concepts for promoting sustainable growth and development”

The conference will be held on Tuesday, 26th May 2015 at the Royal Olympic Hotel, Athens as a parallel activity to the Global Conference on Global Warming 2015 (GCGW-2015).

The conference is jointly organized in the framework of the European projects BERST (BioEconomy Regional Strategy Toolkit), supported by the Seventh Framework Programme, and EPIC 2020 (Symbiotic bio-Energy Port Integration with Cities by 2020), co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union.

Attendance to the conference is free of charge. For registration and further information, please contact: berst@certh.gr

Invitation
(file 280 ΚΒ)
Programme
(file 150 ΚΒ)

 

 
Workshop on Waste Management,
18 - 22 May 2015

The Earth Engineering Center (EEC) of Columbia University in collaboration with WTERT-Greece/SYNERGIA and DEREE – The American College of Greece, is organizing a five-day intensive workshop on cutting-edge technologies for sustainable waste management and their potential application in the Southern Europe and Middle East region.

For more information you can download the brochure from here.

 
3rd International Conference
on Sustainable Solid Waste Management

We would like to inform you that the TINOS 2015 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management will be held at the Museum of Marble Crafts in Tinos Island from 2nd to 4th July 2015. The Conference is organized by the National Technical University of Athens, the Centre for Research and Technology Hellas, the University of Verona and the Municipality of Tinos. The Conference aims to address the significant issue of sustainable solid waste management through the promotion of safe practices & effective technologies. The Conference focuses mainly on modern solid waste technologies. It aims to stimulate the interest of scientists and citizens and inform them about the latest developments in the field of municipal solid waste management.

More information is available at: www.tinos2015.uest.gr

Call for papers
(file 890 ΚΒ)

 

 
Global Conference on Global Warming,
24-27 May 2015, Athens, Greece

The Academy of Athens (the oldest and most prestigious Academic and research institution in the country) and the Center for Research and Technology Hellas – CERTH(one of the most dynamic research and innovation centers in the country rated among the top 20 in Europe in terms of EU funded research)organize the international conference on global warming and climate change issues and potential solutions, aiming to provide a forum for the: exchange of technical information, dissemination of high-quality research results, presentation of new policy and scientific developments and promoting future priorities for a more sustainable development and energy security.

The GCGW-2015 will be held in Athens.

Further information:www.gcgw.org

Invitation
(file 300 ΚΒ)
Poster
(file 320 ΚΒ)
Important information concerning
Authors and Registrants
(file 207 ΚΒ)

 
Call for Papers
Young Researchers' Conference: Biomass + Energy Efficiency

The event will continue to be dedicated to presenting the work and achievements of young researchers in the fields of biomass and energy efficiency and to offering an opportunity to interact with researchers and industry experts from all over the world. As in the previous years, there will be 2 conference tracks: one on biomass and one on energy efficiency. As in previous years, we will cover the costs of accommodation, meals, participation and local transport for up to 60 selected participants.

Award: Best Young Researcher

Based on the success of the first edition of the award in 2014, the 2 best conference contributions will be honoured with the awards "Best Young Researcher: Energy Efficiency" and "Best Young Researcher: Biomass". The researcher(s) will receive 1,000 Euro each as prize money.

WSED15 (25 - 27 February 2015)

Further information: www.wsednext.eu

WELS, AUSTRIA
OÖ Energiesparverband,
Landstrasse 45,
A-4020 Linz/Austria,
T: +43-732-7720-14386,
office@esv.or.atZVR 171568947

Please note
Constribution SUBMISSION

You can submit Constributions until October 10th 2014 ( www.wsed.at )

Leaflet
(file 160 ΚΒ)
Poster
(file 630 ΚΒ)