3η Ημερίδα του προγράμματος ENERGY-WASTE,
17 Δεκεμβρίου 2014

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου "ENERGY WASTE" διοργανώνει ημερίδα με θέμα " Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE." Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) στις 17 Δεκεμβρίου 2014.

Παρακάτω θα βρείτε πρόσκληση και πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ημερίδας.

Πρόσκληση
(file 247 ΚΒ)
Πρόγραμμα
(file 925 ΚΒ)

 

 
Οδηγός για τα στερεά βιοκαύσιμα

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BioMaxEff είχε ως στόχο την επίδειξη νέων τεχνολογιών λεβήτων βιομάζας για τον οικιακό τομέα μέσω της πραγματοποίησης δοκιμών τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και πραγματικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Το έργο αποτελεί μια συνεργασία της Αυστριακής εταιρείας κατασκευής λεβήτων βιομάζας Windhager και άλλων 11 φορέων (πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων) από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΕΤΑ. Στα πλαίσια του έργου έχει συνταχθεί ο οδηγός στερεών βιοκαυσίμων και λεβήτων βιομάζας για εφαρμογές οικιακής θέρμανσης τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

 
Ημερίδα στα πλαίσια του έργου "ENERGY WASTE",
21 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσκληση στην ημερίδα του έργου «ENERGY WASTE» με θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μια Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 μεταξύ 10:00 - 16:00. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Open Conference Hall M.E.C. EXPO CENTER ATTIKH στο πλαίσιο της 7ης Διεθνούς Έκθεσης “Building Green – Bioenergy”.

Παρακάτω θα βρείτε πρόσκληση και ατζέντα της ημερίδας καθώς και πρόσκληση για την παρακολούθηση της έκθεσης.

Ατζέντα
(file 850 ΚΒ)
Πρόσκληση
(file 995 ΚΒ)
Πρόσκληση για την Έκθεση
(file 450 ΚΒ)
Σχεδιάγραμμα
(file 650 ΚΒ)

 

 
EU BC&E 2014
22nd European Biomass Conference & Exhibition,
CCH, Congress Center, Hamburg, Germany, 23 - 26 June 2014

You can find all the information regarding the conference and exhibition here.

 
CO2 GLASS

The European research program "CO2 reduction in the ETS glass industry by means of waste heat utilization - "CO2-Glass" which is 75% co-funded by the DG Enterprise & Industry of the EC through the Programme Sustainable Industry Low Carbon Scheme - Short-term innovation measures (SILC I - 2013), has a duration of 30 months and aims at the competitiveness improvement of the European glass industry in the frame of the European Emissions Trading Scheme (ETS) and at confrontation of the requirements arising from a Low Carbon Economy.

The project aims at energy recovery from waste heat of the glass production process (Waste Heat Recovery - WHR) at Drujba Glassworks SA in Bulgaria while the possibilities of extending this option to 4 additional facilities in Greece , Bulgaria and Romania will be explored.

The project’s results will be disseminated to at least 400 glass production operators subject to the EU ETS Directive while the specific CO2 emission factor of the ETS installation in Bulgaria with mean annual emissions of 40 ktCO2 is expected to decrease by at least 8%.

Information concerning the SILC Action: Sustainable Industry Low Carbon scheme (SILC) I - Short-term innovation measures - Action 67/G/ENT/CIP/13/D/N03S02

The first deliverable of the project is now published and you can download it from here.

 
EuroBioRef
Gasification Training, 28 - 29 Ιανουαρίου
 

Eισαγωγή στην Αεριοποίηση Βιομάζας. Μέσα σε αυτό το 2-ήμερο διαλέξεων μεταπτυχιακοί ερευνητές θα εξοικειωθούν με διάφορες πτυχές της τεχνολογίας αεριοποίησης βιομάζας και τις πιθανές χρήσεις της σε βιοδιυλιστήρια. Εκτός από τις βασικές γνώσεις, θα καλυφθούν τα θέματα υποστηρικτικών τεχνολογιών καθαρισμού του παραγόμενου αερίου, ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θερμικούς σταθμούς και τις δυνατότητες σύνθεσης βιοκαυσίμων 2ης γενιάς. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013) – συμβόλαιο 241718, έργο EuroBioRef .

Biomass Gasification: Getting Started. Within this 2-day course early stage researchers will be acquainted with several aspects of biomass gasification technology and its potential uses in biorefinery operations. Apart from the basics, the topics include introduction to supporting technologies of gas cleaning, integration in thermal plants and syntheses of 2nd generation biofuels. The lectures are supported by the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no 241718 EuroBioRef.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των διαλέξεων από εδώ. / You can find the agenda of the training here.