“10th Anniversary RFCS”
19-20 September 2012, Jean Monnet Building, Luxembourg
 

Last month in the occasion of the 10th Anniversary of the Research Fund for Coal and Steel, a Conference was held in Luxembourg. More information on this event can be found in the following link.

 
Ημερίδα με τίτλο “Ίδρυση Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων στην Ανατολική Ευρώπη”
16 Οκτώβρη, Πτολεμαΐδα
 

Το υποέργο STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe) ανήκει στο πρόγραμμα SMART+ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC. Το υποέργο STP εκπονείται ως απάντηση στην ελλιπή παρουσία επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην Ανατολική Ευρώπη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις για έρευνα σε αυτή την περιοχή καλύπτουν το ένα τρίτο του μέσου όρου της Ευρώπης. Γενικότερος στόχος του είναι η μείωση της παραπάνω υστέρησης σε σύγκριση με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και η προώθηση της διείσδυσης της καινοτομίας στο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, το υποέργο STP στοχεύει στη διευκόλυνση της μεταφοράς καλών πρακτικών, πρακτικών μεθοδολογίας και διαχείρισης που σχετίζονται με δομές υποστήριξης της έρευνας και των επιχειρήσεων μεταξύ των περιφερειών Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας, με την καθοδήγηση του Τεχνολογικού Πάρκου της Walqa (Ισπανία).

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στα πλαίσια του υποέργου διοργανώνει την 3η διαπεριφερειακή ημερίδα στην Πτολεμαΐδα στις 16 Οκτώβρη. Το πρόγραμμα και η αφίσα της ημερίδας επισυνάπτονται.

’φισα Ημερίδας
(αρχείο 553 ΚΒ)
Ατζέντα Ημερίδας
(αρχείο 439 ΚΒ)

 

 
“EUROCOALASH 2012 Conference”
25-27 Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη
 

EUROCOALASH is an International Conference devoted to Coal Combustion Products (CCP’s) and their exploitation with technical, economic and environmental benefits.

The Conference will be organised every two years in another European country to meet the different situation in CCP and market situation. By this, the focus of the Conference is subject to change to respect the situation in that country/area.

The EUROCOALASH 2012 will be held in Thessaloniki and is to highlight the advantages of CCP’s in the Construction Industry and to encourage the utilization of CCP's as raw materials for the production of added value products. The Conference will focus the transfer of research into practice and will enhance the development of CCP’s market contributing in the economy and sustainability of construction.

You can find the conference leaflet here

Following the expression of interest on the Conference presentations, the files will be available for downloading for a limited period of time from this link.

 

 
“3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΒΙ.ΠΑΡ”
24-25 Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη
 

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση’ διοργανώνεται από τη Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ) σε συνεργασία με το ΤΕΕ / Τμήμα Δ. Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ Αναπτυξιακή Δ. Μακεδονίας Α.Ε.

Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά την επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων το Νοέμβριο 2005 στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούνιο 2009 στην Αιανή Κοζάνης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της έρευνας και των δυνατών εφαρμογών σχετικά με τα βιομηχανικά παραπροϊόντα στη δόμηση, υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Τα σημαντικότερα βιομηχανικά παραπροϊόντα στον Ελληνικό χώρο είναι: ιπτάμενες τέφρες και λοιπά παραπροϊόντα των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ (ανυδρίτης γύψου, τέφρα πυθμένα), σκωρίες χαλυβουργίων, ερυθρά ίλυς από την επεξεργασία βωξίτη για την παραγωγή αλουμινίου, παραπροϊόντα -μπάζα βιομηχανίας μαρμάρου, οικοδομικά -ασφαλτικά απορρίμματα, τέφρα ρυζιού, ανακυκλωμένο ελαστικό, αγροτικά - πλαστικά απόβλητα, παραπροϊόντα βιομηχανίας σκυροδέματος όπως τσιμεντολάσπη και άλλα.

Μολονότι έχει γίνει σημαντική δουλειά προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση, η απορρόφησή τους είναι σχετικά μικρή, κυρίως λόγω έλλειψης στοχευμένης ενημέρωσης, τεχνικών προδιαγραφών, οικονομικών στοιχείων, Marketing και γενικότερα πολιτικής για την ενθάρρυνση των μελλοντικών χρηστών των παραπροϊόντων αυτών στη δόμηση. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρέχεται η δυνατότητα να τεθούν προβλήματα και να βρεθούν λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Ε.ΒΙ.ΠΑΡ

 

 
“ENERMED Newsletters”
 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγράμματος “ENERMED - Mediterranean Renewable Energies”, προέκυψαν τα κάτωθι newsletters τα οποία συνοψίζουν τη μέχρι τώρα πρόοδο του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες:

- Newsletter 1

- Newsletter 2

- Newsletter 3

- Newsletter 4

 

 
“EURACOAL TRC Meeting ”
 

Στις 27 και 28 Ιουνίου 2012, διοργανώθηκε στην Πτολεμαΐδα το 155o Technical Research Committee Meeting του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου για τον ’νθρακα και το Λιγνίτη (European Association for Coal and Lignite) - EURACOAL. Διοργανωτής της συνάντησης ήταν το ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη στα γραφεία του ΕΚΕΤΑ στην περιοχή Κουρί της Πτολεμαΐδας και στους χώρους εξόρυξης του λιγνίτη στο ΛΚΔΜ (βλ. σχετικές φωτογραφίες).

 

 

Φωτογραφικό υλικό συνάντησης

 

 
“RISCS”
 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος RISCS ("Research into Impacts & Safety in CO2 Storage"), προέκυψε το 3ο newsletter που συνοψίζει τη μέχρι τώρα πρόοδο του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες:

3rd Newsletter

 

 
Συγχώνευση του Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρ΅ογών Στερεών Καυσί΅ων,
30 Μαρτίου 2012
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρ΅ογών Στερεών Καυσί΅ων (ΙΤΕΣΚ) είναι o κύριος ελληνικός φορέας για τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας με σκοπό τη βελτιω΅ένη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσί΅ων υλών και των παραπροϊόντων τους.

Το ΙΤΕΣΚ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Π.Δ. 374/1987 και την επωνυ΅ία "Κέντρο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων" (ΚΤΕΣΚ). Στις 27 Μαρτίου του 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με τη νέα του επωνυ΅ία, ως Ερευνητικό Ινστιτούτο. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Το Ινστιτούτο, από την ίδρυσή του μέχρι και το 2007, βρίσκονταν στο παλιό εργοστάσιο της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαϊδα. Το Δεκέμβριο του 2005, όμως, θεμελιώθηκε το νέο ιδιόκτητο κτίριό του, επίσης στην Πτολεμαϊδα, στο οποίο και έχει εγκατασταθεί από τα μέσα του 2007.

Τέλος, μέσα στο 2005, στα πλαίσια της ανά πενταετία αξιολόγησης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ και του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ" (’ξονας 3, Μέτρο 3, Δράση 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", το Ινστιτούτο κατετάγει 6o στον ελληνικό χώρο μεταξύ περισσότερων από 40 ίδιους ερευνητικούς φορείς κατέχοντας έτσι έναν τίτλο Αριστείας σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου και ιδρύθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Από το 1987 έως τον Μάρτιο του 2000, το ΙΤΧΗΔ ανήκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στην Κρήτη. Τον Μάρτιο του 2000, το ΙΤΧΗΔ υπήρξε το ιδρυτικό Ινστιτούτο ενός νέου ερευνητικού κέντρου, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μέχρι σήμερα το ΕΚΕΤΑ είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΓΓΕΤ υποστήριξαν την αρχική ανάπτυξη των κτηρίων και του εξοπλισμού μέσω διαφόρων περιφερειακών κονδυλίων.

Η αναπτυξιακή πολιτική του ΙΤΧΗΔ βασίστηκε σε συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με εταιρείες-ηγέτες της διεθνούς βιομηχανίας, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια μέσα από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και συνέβαλλε στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων και μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον, το ΙΤΧΗΔ, λειτουργώντας ως καταλύτης της περιφερειακής ανάπτυξης, επιδιώκει συστηματικά να εδραιώσει ισχυρές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες με μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Το ΙΤΧΗΔ καταλαμβάνει χώρους γραφείων και εργαστηρίων άνω των 4.989 τμ. και αποαθηκευτικούς χώρους 1.797 τμ. Στο ΙΤΧΗΔ υπάρχει άριστος αναλυτικός εξοπλισμός και άρτια εγκατεστημένες μονάδες για τη διεξαγωγή πειραμάτων, πολλών εκατομμυρίων Ευρώ.

 
Παρουσιάσεις Ημερίδας με τίτλο "Pellets και συστήματα βιοενέργειας:
Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δ. Μακεδονία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες",
17 Ιανουαρίου 2012
 

Η αγορά βιομάζας εξαπλώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τυποποιημένα συστήματα ελέγχου ποιότητας, τα οποία βοηθούν στις αγοραπωλησίες των βιοκαυσίμων και εγγυώνται την αποδοτική χρήση τους σε νέες εγκαταστάσεις. Το υποπρόγραμμα BIOPATH θα εφαρμόσει μια αξιολόγηση στον τομέα των φυσικών πόρων βιομάζας και της αλυσίδας αξίων που σχετίζεται με τη χρήση της για την ενεργειακή παραγωγή/ μετατροπή. Η απόδοση και η αξιοπιστία των λεβήτων και η αποδοτικότητα της ενεργειακής μετατροπής εξαρτώνται σημαντικά από τα παρεχόμενα καύσιμα και το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν εκείνες οι παράμετροι της ποιότητας που επιτρέπουν τη βελτιστοποιημένη χρήση των βιολογικών καυσίμων έναντι της αποδοτικότητας, του ενεργειακού κόστους και της περιβαλλοντικής επίδρασης.

Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα στις 17 Ιανουαρίου 2012 με αντικείμενο την παραγωγή, πιστοποίηση των pellets και τη χρήση του εν λόγω καυσίμου σε εφαρμογές θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην ημερίδα συμμετείχαν και οι άλλοι δύο εταίροι του υποπρογράμματος από Ιταλία (Ερευνητικό Κέντρο FBK- www.fbk.eu) και Ισπανία (Ίδρυμα CESEFOR- www.cesefor.com).

Η ημερίδα συνδυάστηκε την επόμενη μέρα, 18 Ιανουαρίου με επίσκεψη μελέτης στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και σε βιομηχανία κατασκευής λεβητών θέρμανσης (ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ).

Παρακάτω ακολουθούν οι παρουσιάσεις της ημερίδας:

 

Ημερίδα BIOPATH
Πτολεμαΐδα, 17-01-2012
“Παρουσίαση του Bioenarea & του Biopath. Διαθέσιμη βιομάζα και προοπτικές αξιοποίησής της στη Δ. Μακεδονία”, Δρ.Ν.Μαργαρίτης, Π. Γραμμέλης, Ε. Καραμπίνης, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ
“Pellets: προτυποποίηση και εφαρμογές θέρμανσης”, Δρ. Π. Γραμμέλης, Ε. Καραμπίνης, Ν. Μαργαρίτης, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ
“Στον αστερισμό των πελλετών”, Κ. Νασσίκας, ALFA WOOD SA
“Λέβητες Kombi”, Χ. Ζαφειρίδης, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
“Η Βιωσιμότητα της Βιομάζας”, Κ. Φίλιου, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
“The Biomass Whole Chain in the Province of Trento”, Dr. L. Crema, FBK-Italy
“Forest Biomass management Castilla y León, Spain”, J.Herrero & J.C.Santana, CESEFOR-Spain

 


Ημερίδα με τίτλο "Pellets και συστήματα βιοενέργειας:
Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δ. Μακεδονία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες",
17 Ιανουαρίου 2012