Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιομάζας για Εφαρμογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ — Προοπτικές για το Νομό Φλώρινας
26 Μαΐου, 2010 - Φλώρινα
Αφίσα Ημερίδας (445 ΚΒ)
Ατζέντα Ημερίδας (215 ΚΒ)
Παρουσίαση Έργου DEBCO - Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες (447 ΚΒ)
            Ε. Καραμπίνης, Π. Γραμμέλης, Ε. Κακαράς
Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία (737 ΚΒ)
            Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης
Πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας αγριαγκινάρας cardo για παραγωγή βιομάζας (4.664 ΚΒ)
            Ζ. Γκερεχτέ
Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος στον τομέα της Βιώσιμης Χρήσης Βιομάζας (364 ΚΒ)
            Π. Γραμμέλης, Χ. Κετικίδης
Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδομένα (12.695 ΚΒ)
            Ε. Αλεξοπούλου
Ιταλική Εμπειρία και προτάσεις για επιδεικτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (13.800 ΚΒ)
            F. Rossi, F. Sissot

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό ημερίδας

Χαιρετισμός Νομάρχη Φλώρινας,
κου. Βοσκόπουλου

Χαιρετισμός Νομάρχη Κοζάνης,
κου. Γ. Δακή

Χαιρετισμός Νομάρχη Κοζάνης,
κου. Γ. Δακή

Π. Γραμμέλης,
ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ

Ημερίδα Φλώρινας


Ζ. Γκερεχτέ,
ΑΝΚΟ

Ε. Αλεξοπούλου,
ΚΑΠΕ

F. Sissot,
Agriconsulting S.A.

Ημερίδα Φλώρινας


Ημερίδα Φλώρινας