6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Community Research & Development Information Service

Διεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών της Κοινότητας

International Energy Agency

Βρετανικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας

Αμερικανική Ένωση Ιπτάμενης Τέφρας

European Coal Combustion Products Association E.V.

Enhanced
Capture of CO2
FP6 Programme


Energy Wood Production Chains in Europe

Δίκτυο Οργανισμών Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών

UNICHAL Network
Euroheat & Power

Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
ETP ZEP
European Technology Platform on
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants

Σύμφωνο Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

European Carbon dioxide Capture & Storage Laboratory Infrastructure

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
Πόλοι Καινοτομίας
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Clusters Γνώσης στη Δυτική Μακεδονία

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
www.flyash.gr
Το ελληνικό site για την Ιπτάμενη Τέφρα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας