Οργανόγραμμα ΙΤΕΣΚ

Το επιστημονικό προσωπικό του ΙΤΕΣΚ αποτελείται από 65 άτομα, με τις παρακάτω ειδικότητες:

Από το 1999 ο Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή του ΙΤΕΣΚ. Ο κ. Κακαράς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.