Δελτία τύπου Φυλλάδια
Δελτίο τύπου BIOREF - Ιανουάριος 2011
(αρχείο 138 ΚΒ)
Bioref brochure
(αρχείο 780 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BIOPATH - Ιανουάριος 2011
(αρχείο 142 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BISYPLAN - Ιανουάριος 2011
(αρχείο 149 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BIOREF - Οκτώβριος 2011
(αρχείο 132 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BISYPLAN - Μάρτιος 2012
(αρχείο 583 ΚΒ)

                     English version

Δελτίο τύπου BIOREF - Ιούνιος 2012
(αρχείο 284 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BIOPATH - Ιούλιος 2012
(αρχείο 235 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BIOREF - Ιούλιος 2012
(αρχείο 198 ΚΒ)
Δελτίο τύπου BISYPLAN - Αύγουστος 2012
(αρχείο 310 ΚΒ)

                     English version