Στην εργασία αυτή αναλύονται οι στόχοι που έχουν τεθεί στη Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κυότο καθώς και οι ευέλκτικοι μηχανισμοί (Εμπορία εκπομπών, Έργα Κοινής Εφαρμογής, Μηχανισμοί Καθαρής Ανάπτυξης). Εξετάζεται η συνεισφορά του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και γίνεται συνοπτική παρουσίαση των πλέον υποσχόμενων τεχνολογιών για την δέσμευση του CO2 ( δέσμευση πρό – καύσεως, καύση σε συνθήκες καθαρού οξυγόνου καθώς και έκπλυση καυσαερίου με αμίνες)