Παρουσίαση των κύριων τεχνολογικών επιλογών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα με (σχεδόν) μηδενικές εκπομπές CO2. Παρουσίαση των τεχνολογιών αναμόρφωσης φυσικού αερίου καθώς των κύριων τεχνολογικών και οικονομικών μεγεθών της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2.