Πραγματοποιήθηκε η εξέταση των κύριων λειτουργικών χαρακτηριστικών Κελιού Καυσίμου PEM για οικιακή εφαρμογή, με την χρήση απλοποιημένου ημι-εμπειρικού υπολογιστικού μοντέλου, το οποίο αφορά τον υπολογισμό τα κύρια φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα τόσο σε σταθερή λειτουργία όσο και σε μεταβατικές συνθήκες. Οι διεργασία αφύγρανσης, η λειτουργία του συμπιεστή και η απαγωγή θερμότητας στο Κελί Καυσίμου υπολογίσθηκαν για την εκτίμηση της τελικής αποδιδόμενης ισχύος του συστήματος. Παράμετροι γήρανσης ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της μείωσης του ρεύματος και της αποδιδόμενης ισχύος από το Κελί Καυσίμου.