Στην εργασία παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση στη ηλεκτροπαραγωγή καθώς και τις προβλέψεις για μελλοντική αύξηση της απαιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος και οι διαθέσιμες τεχνολογίες. Παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της τεχνολογίας των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα καθώς και οι τεχνολογικές επιλογές για την δέσμευση και αποθήκευση του CO2.