Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση αποκεντρωμένων ενεργειακών συστημάτων που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εξετάσθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης αποκεντρωμένων συστημάτων ενέργειας στην Βοσνία στην Κροατία και στην Σερβία με την χρήση βιομάζας, αιολικού και υδρο- δυναμικού καθώς και της, ηλιακής ενέργειας. Αξιολογήθηκαν διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά και εθνικά ενεργειακά χαρακτηριστικά καθώς και της διαθέσιμες Ευρωπαϊκές τεχνολογίες.