Η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή πληρώνει φθηνά τον λιγνίτη και αυτό δεν διευκολύνει την εξοικονόμηση κατά τη χρήση του, ενώ χρεώνεται και ακριβά τις επιπτώσεις στις περιπτώσεις απόκλισης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Η λιγνιτοπαραγωγή πληρώνεται φθηνά το παραγόμενο προϊόν και αυτό μπορεί να είναι αντικίνητρο βελτίωσής του. Οι λιγνιτοπαραγωγοί έχουν την τεχνογνωσία να βελτιώσουν το προϊόν τους, αυτό όμως προϋποθέτει δαπάνες επενδύσεων και συνεπάγεται κόστος της παραγωγικής του διαδικασίας, που θα ενσωματωθεί στο τίμημα του προϊόντος τους