Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί στα αμέσως επόμενα χρόνια πολύ γρήγορα, κυρίως λόγω των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα καταναλώνει όλο και περισσότερη ενέργεια, που θα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Αναμένεται σημαντική αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα φθάσει να καλύπτει τις ανάγκες της, το 2030, κατά 70% με εισαγόμενα προϊόντα.

Τα ενεργειακά προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά σήμερα, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας, το πετρέλαιο η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Η παραγωγή ηλεκτρικής 35% από την πυρηνική ενέργεια, τα στερεά καύσιμα (27%), φυσικό αέριο (16%), πετρέλαιο (8%), υδροηλεκτρικά και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (15%).

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαίκή Ένωση, ανά πηγή ενέργειας και κράτος μέλος δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε ταχύτερα από όλες τις άλλες μορφές ενέργειας. Η ζήτηση αυτή θα αναπτυχθεί μελλοντικά με έντονους ρυθμούς, παρόμοιους με τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ. Οι προοπτικές αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερες στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, όπου αναμένεται αύξηση κατά 3% ετησίως έως το 2020.